EPD Banner LP

Environmental Product Declaration

Mosa heeft een door een externe instantie beoordeelde levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd conform de Europese norm 15804+A2(gebaseerd op ISO 14040 & ISO 14044), om volledige openheid te geven over het milieuprofiel van onze tegels. Op basis van deze analyse is een milieuverklaring afgegeven voor onze wand- en vloertegels.


Download hier onze EPD